Sebastian Hönel

Första doktoranden på plats hos Data Intensive Sciences and Applications

Sebastian Hönel ska forska om hur vi bättre ska kunna bedöma värdet hos och kostnaden för en programvara. Detta som en hjälp för att bestämma om det exempelvis är värt att förbättra den interna kvaliteten hos ett program.

Sebastian Hönel är den allra första doktorand som knyts till Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA). Han kommer att arbeta inom DISAs forskningsområde Data-driven Software and Information Quality.

Till att börja med kommer Sebastian att fokusera på hur data från utveckling av programvara, lagrad till exempel på GitHub (en webbtjänst för projekt inom programvaruutveckling), kan användas för att förbättra hur vi bedömer värdet av och kostnaden för programvara. Sådan information kan exempelvis användas för att bestämma om det är värt att förbättra den interna kvaliteten hos programvaran (det vill säga källkoden, programarkitekturen etc) och till och med hur stort detta värde kommer att vara. Sebastians arbete kommer att utgå ifrån en mängd datakällor som finns tillgängliga online och kräva sakkunskap inom både maskininlärning och datautvinning.

Sebastian Hönel studerade datavetenskap på kandidatnivå vid Linnéuniversitetet 2011. Därefter återvände han till Tyskland och arbetade som lärling på SAP Research för att slutföra sin grundutbildning inom digitala medier. Han blev kvar på SAP i ungefär ett år som arbetande student i deras enhet för digital tillverkning. Ett år senare återvände han till Linnéuniversitetet för att läsa masterprogrammet i programvaruteknik.

– Jag gjorde mitt examensarbete i samarbete med Softwerk AB, där jag sedan fortsatte arbeta i två och ett halvt år. På Softwerk fick jag erfarenhet av ett stort antal teknologier som databaser, olika programmeringsspråk och distribuerade och parallella system. Jag drivs av att lära mig nya saker och det ska bli spännande att gräva djupare inom områden som programvarukvalitet och -arkitektur, mönsterdetektering och datautvinning, säger Sebastian.

Personligen hoppas Sebastian kunna göra avtryck genom att antingen bygga på eller arbeta tvärtemot befintliga metoder och modeller för kvalitet hos eller bedömning av programvara. Hans mål är att bidra med ett nytt sätt att behandla ämnet, i form av någon ny eller förbättrad/utökad modell. Om Sebastian påtagligt kan förbättra hur vi tilldelar värde eller kostnad till olika möjliga versioner av en programvara eller en dokumentation, kan det få stor inverkan på hur vi ser på kvalitetsbedömning. Då skulle vi kunna tilldela faktiska pengamässiga värden eller kostnader till förbättringar eller försämringar av kvaliteten. Det skulle också skapa en extra funktion eller mål för automatiska ändringar av källkod.