Danny Weyns på STEW

Framtidens datorsystem anpassar sig efter omständigheterna

Datorsystem som själva kan anpassa sig efter belastning och ändrade förutsättningar istället för att krascha blir allt mer viktiga. Om sådana så kallade självanpassande system föreläste professor Danny Weyns på en mjukvarukonferens i Stockholm.

Självanpassning är en viktig funktion hos datorsystem i ett samhälle som alltmer bygger på kommunikation och sakernas Internet. Det var ett huvudbudskap när Danny Weyns, professor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet, talade vid STEW-konferensen arrangerad av mjukvaruföreningen Swedsoft i Stockholm 18-19 oktober 2017. STEW står för Software Technology Exchange Workshop och syftet med STEW är att uppmuntra och främja samarbete inom och mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

I sitt tal beskrev Danny Weyns hur moderna system – till exempel sakernas Internet (IoT) – fungerar under mycket dynamiska förhållanden. Dessa innebär att traditionella antaganden om stabilitet gjorda utifrån olika systems design inte längre är användbara. Osäkerheter i designfasen av system kan leda till dåliga beslut, vilket resulterar i dålig kvalitet eller fel vid körning. När osäkerhet är regel snarare än undantag blir hanterandet av osäkerheten en avgörande faktor för systemens pålitlighet och hållbarhet. Så kallad självanpassning är ett välkänt sätt att hantera komplexiteten i att handskas med osäkerhet. Det har varit föremål för aktiv forskning i över två decennier, men bara ett fåtal resultat har fått konkreta tillämpningar hittills.

Tre praktiska exempel

Föreläsningen fokuserade på tre fall där självanpassning tillämpas för att ta itu med osäkerhet i praktiska problem. I det första fallet används självanpassning till att hantera eldistributionen i ett elnät på ett hållbart sätt. I det andra fallet till att automatisera hanteringen av IoT-applikationer som arbetar i osäkra driftmiljöer och i det tredje fallet till att automatisera hanteringen av online-dokumentation som är föremål för kontinuerliga förändringar. Det första och det tredje fallet är en del av Software Technology for Self-Adaptive Systems, ett Synergy-projekt som leds av Linnéuniversitetet och finansieras av KK-stiftelsen. Det andra fallet är en del av ett forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Linnéuniversitetet, KU Leuven och VersaSense (en leverantör av IoT-lösningar).

– De tre fallen visar att självanpassning erbjuder en lönsam möjlighet att lösa några av de svåra problemen för moderna mjukvarusystem, säger Danny Weyns.

Några trender som visualiserades i presentationerna under STEW

  • Vi är på väg mot ett "kontinuerligt allt" i IT-landskapet – allt från kontinuerlig anpassning via kontinuerlig experimentering till kontinuerligt beslutsfattande i IT-företag.
  • Autonoma system är framtiden, med tyngdpunkt i autonoma bilar.
  • Snabb återhämtning prioriteras före hög pålitlighet. Netflix-exemplet: hellre många mindre avbrott än ett stort.
  • Det traditionella förhållandet mellan akademi och näringsliv förändras. Båda kan ge olika synpunkter på problem, vilket skapar en synergi utöver vad som kan skapas av sektorerna enskilt.