Fredskonferens

Fredskonferens vid Linnéuniversitetet

Under ungefär en vecka har studenter på Fred- och utvecklingsprogrammet genomfört ett rollspel där de simulerar en fredsprocess i det fiktiva landet Carana. Målet har varit att de ska hålla en fredskonferens och – förhoppningsvis – skriva under ett fredsavtal innan kursen är slut.

Rollspelet pågår under elva dagar, varav fem dagar består av förberedelser och sex dagar utgör själva spelet. Studenterna har bland annat agerat regeringsmedlemmar, rebelledare och representanter för frivilligorganisationer och har under hela spelet fått agera i linje med den roll man haft.

Övningen sker inom kursen Global Development and Security, under ledning av kursansvarig Ludwig Gelot.

– Poängen med övningen är att studenterna genom ett rollspel ska få jobba så realistiskt och verklighetsnära som möjligt, förklarar Ludwig Gelot. Studenterna ska lösa situationen med hjälp av den teori de har lärt sig när de läst tidigare i programmet, till exempel i konflikt och konfliktlösning.

- Vi utvecklar hela tiden rollspelet så det blir så realistiskt som möjligt. Händelser runt om i världen plockas in i spelet och gör det allt mer komplext.

- Rollspel används ofta av till exempel FN och EU som ett sätt att i en realistisk ram lära sig hantera verklighetsnära situationer, berättar Ludwig Gelot. Men när det kommer till svenska lärosäten så är vi nog unika som använder den här modellen.

Även på magisternivå använder man rollspel inom ämnet fred- och utveckling vid Linnéuniversitetet. Det rollspelet är då ännu mer komplext än det som används på grundnivå.

Fredskonferens
Studenter vid freds- och utvecklingsprogrammet simulerar en fredskonferens.