The Silicon Valley Model och regional innovation

Vad kan du dra för lärdomar av innovativa företag som Google, Facebook, Twitter och Tesla?

Institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet bjöd den 14 februari in till ett frukostseminarium med docent Sverker Alänge. Temat för dagen var The Silicon Valley Model och hur regionala företag kan blir mer innovativa. The Silicon Valley model är den första i seminarieserien Digitalisering.

Företagen i Silicon Valley har utvecklat en förmåga att ständigt förnya sig. Under seminariet redogjorde Sverker Alänge om vad som är gemensamma närmare för innovativa bolag som Google, Facebook, LinkedIn, Twitter och Tesla. Sverker Alänge kom även att prata om hur stora företag organiserat samarbete med små företag för att åstadkomma ömsesidig nytta i innovationsarbetet och tog upp exempel på detta från både USA och Europa.

I filmen nedan pratar deltagare i seminariet om vad som är ett innovativt arbetssätt för deras respektive organisation samt vilket förändringsarbete som de tror är viktigt för att bibehålla ett kreativt sinne och en innovativ arbetsmiljö.

Intervjuer om innovation med personer ur det regionala näringslivet.