Kalmar nyckel

Global Brand Conference 2017

Academy of Marketings tolfte Global Brand Conference har ägt rum på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet 26–28 april 2017. Det är en internationell konferens om varumärkesmarknadsföring med fokus på sinnesmarknadsföring. Vid konferensen finns några av de främsta forskarna inom sinnesmarknadsföring samlade tillsammans med representanter från IKEA, Abba The Museum och Design Online. Konferensen växer i storlek och betydelse för varje år och lockar nu årligen runt 100 akademiker som jobbar specifikt inom detta område, från alla fem kontinenter. Tidigare konferenser har exempelvis hållits vid universiteten i Birmingham, Manchester, Oxford, Cambridge och Bradford i Storbritannien samt vid Esade (Barcelona, Spanien), Porto (Portugal) och Emory (Atlanta, USA). Vi är glada över att Kalmar och Linnéuniversitetet nu får stå som värd för konferensen.

På Linnéuniversitetet finns en växande grupp forskare som är aktiva inom sinnesmarknadsföringsområdet. Forskarna samarbetar idag med företag/organisationer som vill utöka sin verksamhet med hjälp av sinnesmarknadsföring. Sinnesmarknadsföring kan vara avgörande för att bli ihågkommen och inte förbigången. Vill ett varumärke etablera en stark känslomässig koppling med sina kunder är det betydligt mer kraftfullt att tala till sinnena än att försöka nå ut med någon form av varumärkeserbjudande.