Responsive header image

Professor Gunnel Cederlöf invald i Kungliga Vitterhetsakademien

Gunnel Cederlöf håller sin inträdesföreläsning "Om flöden och gränser: Att resa motströms från Bengalen till Yunnan under tidigt 1800-tal" den 2 maj.

Cederlöf är professor i historia vid Institutionen för kulturvetenskaper, Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies. I sin forskning kombinerar hon miljöhistoria, rättshistoria och kolonialhistoria och är inriktad på det tidigmoderna och moderna Indien och det brittiska imperiet.

För närvarande forskar hon om hur politisk makt, medborgarskap och statsskick formades då det brittiska imperiet växte fram i Asien, i en region som präglades mycket starkt av tropiska klimatförhållanden. Frågor om handel, lagstiftning, markrätt och egendom, och om de villkor som styrdes av monsuner och naturkatastrofer är viktiga i forskningsarbetet.

Cederlöf leder två forskningsprojekt: "The India-China Corridor" (finansierat av Vetenskapsrådet under 2016-19), med fokus på hur styresskick formades i den region som binder samman Indien och Kina under framväxten av det brittiska imperiet i Asien, samt projektet "Huseby i världen". I Linnéuniversitetets arkiv finns en fantastisk och mycket stor samling dokument som visar Huseby Bruks historia över många hundra år. Nu kan vi se i det historiska materialet hur Smålands och södra Skandinaviens historia är knuten till Indien och till det brittiska imperiet (finansierat av Kampradstiftelsen uder 2017-19).

Kungliga Vitterhetsakademien