"Hade vi tagit oss vatten över huvudet?"

Nils Elf och hans studiekollegor tackade ja till att hjälpa företaget A att förbättra den interna kommunikationen.
- Det var en stor anspänning, hade vi tagit oss vatten över huvudet?

- Teoretisk är det inte svårt att skriva om att folk "borde bygga relationer" men nu var det på riktigt. Vi skulle ta upp folks tid, det fanns förväntningar.

I studierna hade Nils och studiekollegorna jobbat med ett projekt om intern kommunikation på företaget A.

- Vi landade i att mycket av missförstånden berodde på att man helt enkelt inte byggde relationer internt. Medarbetaren hade dålig kunskap både om personer och arbetsuppgifter utanför den egna avdelningen.

I rapporten gav studenterna ett antal rekommendationer för bättre intern kommunikation och de blev både förvånade och spända när företaget ringde och frågade om de också kunde genomföra sina förslag.

En av rekommendationerna handlade om att genom en bra workshop ge medarbetarna tillfälle att börja lära känna varandra.

-Utan att egentligen tänka på sambandet så hade jag någon vecka tidigare anmält mig till Juniorledarskapsakademins kurser i mötesfaclilitering och workshopmetodiker.

-Under hela kurstiden, där alla deltagare fick utforma sina egna möten, utgick jag från vår kommande workshop. 

Kursledaren Maria Elander gick igenom workshopmetoder, vilka slags grupper de lämpar sig för och hur genomförandet kan gå till. Både deltagarna och kursledare bidrog med att granska det tänkta upplägget och ge feedback.

- Till slut hade vi anpassat en plan för vår workshop och det var bara en liten detalj kvar: Genomförandet.

I efterhand kunde Nils konstatera att nej, han och kollegorna hade inte tagit sig vatten över huvudet när de hade lovat företaget att genomföra en stor workshop på ett framgångsrikt sätt.

-  Det gick jättebra! Kunskapen om hur vi skulle göra fanns i oss men Juniorledarskapsakademin hjälpte oss att ta fram det. Tack för det!

Nils Elf
Andraårsstudent på Enterprising & Business Development.

 

Under hösten 2017 kommer Juniorledarskapsakademin att erbjuda ny kurser, bl a i mötesfacilitering och workshopsmetoder. Håll utkik!