Responsive header image

Hållbarhetssafari för gymnasieelever

För tredje året i rad anordnade Linnéuniverstitetet tillsammans med Kalmar kommun och Kalmar Energi hållbarhetssafari för elever som läser naturvetenskapligt program på gymnasiet.

I årets safari deltog cirka 300 elever från olika skolor runt om Kalmar. Elin Lindehoff satt i planeringskommittén och har deltagit i planering och organisering av dagen. Temat för årets safari var hur vi kan uppnå ett klimatsmart samhälle och vad eleverna kan göra för att leva ett mer miljövänligt liv.

Dagen var uppdelad i tre stationer, där en del fick börja med en session på biografen där bland annat Catherine Legrand fick möjlighet att prata med studenterna om hållbarhet och utbildning. Bussvärdarna Hanna Farnelid, Eva Pohl, Emil Fridolfsson och Elisabeth Carlsson guidade eleverna vidare till Kalmar Öland Airport där de fick höra mer om den kommande solcellsparken. Tredje stationen var vid Kalmar Energis fjärrvärmeanläggning i Moskogen där bland annat Linnéuniversitetet visade upp sitt forskningsprojekt Algoland. Martin Olofsson och Fredrik Svensson förklarade hur man kan rena luft och vatten med hjälp av alger. Shenhong Ma, Kimberly Berglöf och Maurice Hirwa var alla behjälpliga med att svara på frågor från studenterna om projektet och studentambassadörerna Emma Svahn, Marcus Hall och Louise Richter pratade med de potentiellt nya studenterna om vidare utbildning på Linnéuniversitetet.

Länk till Projekt Algoland

Bild 2