Här växer nya ledare

Juniorledarskapsakademin växer och engagerar nu över 400 studenter på Linnéuniversitetet.

Regionens företag och organisationer behöver ständigt rekrytera nya ledare. Vårt sätt att bidra till det är att ge studenter med intresse för ledarskap praktisk träning och goda förebilder.

I Juniorledarskapsakademin får studenterna konkret och praktisk vägledning bl a om hur man håller effektiva möten, hur man genomför svåra samtal, hur man håller presentationer inför publik, vad som beteknar ett hållbart ledarskap och hur man motiverar medarbetare. 

Ett mycket viktigt inslag som står högt upp på studenternas önskelista är möten med befintliga ledare. Vi vet också att aktiva chefer gärna vill ha kontakt med studenter i ett "omvänt mentorskap". Genom Juniorledarskapsakademin erbjuder vi kontakter som bidrar till ömsesidig utveckling. 

Är du chef och ledare och vill dela med dej av dina erfarenheter? Då är du varmt välkommen att ta kontakt med Maria Elander.

Läs mer om Juniorledarskapsakademin här.

Läs mer om Centrum för ledarskap här.