Porträtt Marie Alricsson

Ny professor vill bidra till bättre hälsa för barn och elitidrottare

Marie Alricsson är ny professor i idrottsvetenskap. I sin forskning intresserar hon sig bland annat för barn och ungas hälsa och hur elitidrottare kan hålla sig skadefria.

Marie Alricsson är precis i uppstarten att av ett nytt projekt där hon ska studera fysisk aktivitet bland skolbarn i Småland. 

—Vi ska undersöka parametrar som självupplevd hälsa, både fysiskt och psykiskt samt om sömnvanor påverkas av daglig fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet minskar risken för många sjukdomar och tidiga hälsoinsatser för barn och unga är viktigt för god livskvalitet och ett friskt vuxenliv.

—Utmaningen för mig som forskare är att utveckla och tillämpa metoder som leder till att individer är regelbundet aktiva. 

Förebygga skador bland elitidrottare

Ett annat forskningsintresse är skadeförebyggande insatser bland elitidrottare. Inom detta område studerar hon framförallt muskelskador i benen hos fotbollsspelare.

—Idrottare drabbas i hög grad av allvarliga skador som innebär lidande för de drabbade individerna och stora kostnader för samhället. Därför är det viktigt att kunna minska skaderiskerna och skynda på återgången till idrotten med effektiva rehabiliteringsprogram.

Ser fram emot att skapa nya forskningsmiljöer

Marie Alricsson har varit verksam som gästprofessor på Linnéuniversitetet i fem år. Nu är hon en av två nya tillsvidareanställda professorer inom idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet.  

—Jag vill bidra till att utveckla ämnet inom såväl forskning som utbildning där forskningsanknytning är viktigt för att föra ämnet framåt. Jag ser också fram emot att skapa tvärvetenskapliga forskarmiljöer med många kreativa doktorander. 

Maries forskning visar att idrottsskador är vanligt hos både äldre och yngre fotbollspelare.