Träff med yrkesmentorer

Ideellt engagemang med stort mervärde

Harald Säll, lektor i virkeslära, är en av en handfull personer vid Linnéuniversitetet som har engagerat sig i Rotarys projekt för yrkesmentorer för nyanlända flyktingar med akademisk utbildning eller yrkesutbildning.
– Det är en möjlighet för mig att hjälpa till, säger Harald Säll. Lyckas vi blir det ett lyft för hela familjen, och i vissa fall har det skapats vänskap för livet.

I Växjö finns fyra Rotaryklubbar som jobbar tillsammans i projektet. Sammanlagt finns det 25 yrkesmentorer i staden. De är indelade i grupper efter yrkesområde; teknik, it, ekonomi och vård är de områden som finns nu.

Personer hänvisas till projektet från Arbetsförmedlingen, när de kommit en bit på vägen vad gäller introduktion och att lära sig svenska. De ska också ha uppehållstillstånd.

– Vi har hittills haft 56 personer som vi varit mentorer åt, berättar Harald Säll. Av dem har 20 fått jobb, 20 har praktikplats och sex är i utbildning. Det har gått jättebra för vissa, till exempel i byggsvängen och inom it.

– Mycket i vårt samhälle bygger på kontakter. Kontakter och förtroende öppnar dörrar. Det vi gör är inte så märkvärdigt, men det som är märkvärdigt är att så lite kan göra så mycket.

Man försöker para ihop de nyanlända och mentorerna på bästa sätt. De träffas vanligen ungefär en gång i månaden under ett års tid.

– Vi behöver fler yrkesmentorer, och för att bli mentor behöver man inte vara med i Rotary, tillägger Harald Säll med glimten i ögat.

Yrkesmentorsprojektet för nyanlända flyktingar med akademisk utbildning eller yrkesutbildning finns i Växjö sedan 2015 och är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Växjö kommun och Rotary med stöd från Länsstyrelsen i Kronoberg.

Vicerektor Ann-Charlotte Larsson är också engagerad i mentorsprojektet. Här informerar hon om universitetsstudier med deltagare i projektet.
Vicerektor Ann-Charlotte Larsson är också engagerad i mentorsprojektet. Här informerar hon om universitetsstudier med deltagare i projektet.