Orkidé mot svart bakgrund

In memoriam Andreas Waldo

En minnesstund kommer att hållas för vår studentkollega Andreas Waldo fredagen den 20 oktober, klockan 10.00 i H1210, hus H, Växjö.

Andreas Waldo var student på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, institutionen för kulturvetenskaper.