Seminarium för fakultetsöverskridande projekt

Interna samarbeten leder till bredare extern samverkan

Kommittén för samhällelig drivkraft anordnade idag uppföljningsseminarium för de fakultetsöverskridande projekt som 2016 beviljades medel av kommittén. Presentationerna av de nio projekten ledde till diskussioner, idéer och nya möten över fakultetsgränserna. 

Kommitténs strategiska medel stöttar samverkansprojekt som bidrar till utvecklad kvalitet för kärnverksamheten och möter upp externa parter i strävan efter att möta samhällsutmaningar. Medlen är ett försök att locka fram projekt som annars kanske hade fastnat i idéstadiet.

– Det är ett sätt för oss att sänka tröskeln för att få igång olika samverkansprojekt – och det behövs många idéer för att några ska nå långt, säger Peter Aronsson, tillförordnad rektor och ordförande i kommittén för samhällelig drivkraft.

Några av projekten som fick medel är i inledningsfasen; andra är redan etablerade. En miljon kronor har avsatts för fakultetsöverskridande projekt ur den nio miljoner stora samverkanspotten – en pott som är större vid Linnéuniversitetet än vid de flesta andra universitet.

– Detta är inget vi gör i motvind. Samverkan har en central roll i forsknings- och högskolepolitiken, vilket inte minst syns i forskningspropositionen, säger Peter Aronsson.

Deltagarna var eniga om att fler arenor för fakultetsöverskridande samverkan behövs. Och seminariet var också just en sådan möjlighet – att förenas i likheter trots ämnens olikheter.

– Det är nödvändigt för samhället att vi kan sätta ihop vår specialiserad kunskap i tvärvetenskapliga samverkansprojekt, säger Peter Aronsson.

Projekten som redovisades

  • Internationella studenter som resurs i Linnéregionen. Kontaktperson: Elin Lindkvist.
  • Antropocen: Transdisciplinära perspektiv på hållbar utveckling. Kontaktperson: Ola Ståhl.
  • Småland som spelplats för världens flyktingmottagande. Kontaktperson: Kristina Gustafsson.
  • Plattform välfärdsfrågor. Kontaktpersoner: Verner Denvall, Göran Petersson och Anita Mirjamsdotter.
  • Digital Humanities. Kontaktpersoner: Koraljka Golub och Marcelo Milrad (Aris Alissandrakis presenterade).
  • Empowerment platform for health related societal challenges - A cross cultural insight study for building mobile based e-initiatives for children suffering from Diabetes. Kontaktpersoner: Göran Petersson och Marcelo Milrad (Soniya Billore och Clara Axelsson presenterade).
  • Idrotten som regional drivkraft. Kontaktpersoner: Magnus Forslund och Mats Glemne.
  • Big Data: from joint action to scientific excellence and societal value. Kontaktperson: Welf Löwe (Diana Unander Nordle presenterade).
  • Småland Living Lab – vad är potentialen för våra samarbeten i regionen, hållbar framtid. Kontaktpersoner: Mathilda Tham och Sara Hyltén Cavallius.
Samtal i pausen
Aris Alissandrakis från projektet Digital Humanities i diskussion med Peter Aronsson.
Sara presenterar projekt
Sara Hyltén-Cavallius presenterar projektet Småland Living Lab.