Göran Petersson

Intervju i SVT: Studier och forskning behövs för ett sunt införande av digitalt stöd i vården

Det säger eHälsoinstitutets professor Göran Petersson i intervjuer med SVT och tidningen Smålandsposten.

Nyligen intervjuades eHälsoinstitutets professor Göran Petersson av SVT och tidningen Smålandsposten om sin syn på utvecklingen att patienter idag kan träffa läkare via videolänk för en första bedömning.

– Som gammal öron-näsa-halsläkare skulle jag inte drömma om att sätta in antibiotika utan att undersöka en patient genom att kunna klämma och se patienten, säger Göran Petersson.

Det finns både positiva och negativa aspekter med den nya utvecklingen och enligt Göran behövs det mer forskning på området.

– Det är inte en fråga om det ska införas utan hur det ska införas. Det behöver göras fler studier för att vi ska få ett mer sunt införande av digitalt stöd.

Se SVT-inslaget E-hälsoprofessorn: Att träffa läkare är fortfarande idealet

Se Smålandspostens artikel Professor efterlyser mer utvärderingar