Jannis Angelis

Jannis Angelis ny gästprofessor vid Gunilla Bradley center för digitala affärer

Jannis Angelis kommer att föreläsa på magisterprogrammet i digital affärsutveckling och forska om hur affärsverksamheter omvandlas med hjälp av digital teknik.

Dr Jannis Angelis har blivit utnämnd till gästprofessor på deltid vid institutionen för informatik och forskargruppen Gunilla Bradley center för digitala affärer. Jannis är expert på strategier för företags verksamheter, vilka för närvarande genomgår dramatiska förändringar på grund av den nya användningen av digitala tekniker. Hans forskning inbegriper identifiering av möjligheter och konsekvenser utifrån den så kallade Blockchain 3.0-tekniken, och följderna av införandet av så kallad Algorithmic Management, till exempel taxirörelsen Uber där taxichaufförerna styrs av en uppsättning sammankopplade algoritmer.

Jannis kommer att bidra till både utbildning och forskning. Detta inkluderar föreläsningar vid det ettåriga masterprogram i digital affärsutveckling som ges av institutionen för informatik i ett unikt samarbete med Centrum för informationslogistik i Ljungby. Det innefattar också formulering av nya forskningsprojekt om hur affärsverksamheten omvandlas genom användning av digital teknik.

– Vi är mycket glada över att knyta Jannis till vår grupp eftersom han har en särskild kompetens som vi behöver och saknar. Vi är nu redo att skapa och genomföra unik forskning kring digitala affärsmetoder, säger professor Darek Haftor, chef för Gunilla Bradley center för digitala affärer.