Jarone Pinhassi i labb

Jarone Pinhassi invald i Kungliga Vetenskapsakademien

Jarone Pinhassi, professor i mikrobiologi och vetenskaplig ledare för Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö inom ekologi och evolution, har valts in som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien. 

Kungliga Vetenskapsakademiens uppgift är att främja vetenskap och att stärka vetenskapens inflytande i samhället. Det är också akademien som varje år delar ut Nobelpriset i fysik, kemi och ekonomi.

– Denna utmärkelse är mycket hedrande både för mig och för Linnéuniversitetet. Det visar att det lönar sig att satsa långsiktigt på forskning inom några särskilt starka områden, säger Jarone Pinhassi.

Du har valts in i klassen för biologiska vetenskaper, hur ser du på ditt uppdrag?

Inom klassen utförs ett brett arbete med frågor relaterade till vetenskap, exempelvis miljöfrågor, energifrågor, forskningspolitik, och skolfrågor. Jag ser fram emot att bidra med min kunskap inom marinbiologi och mikrobiologi i denna typ av frågor.

Vad hoppas du kunna uppnå framöver med din forskning och som ledamot i akademien?

Målet med forskningen i min forskargrupp är att förstå hur bakterier reglerar kolets och andra näringsämnens kretslopp i havet. Mikroorganismer har stor inverkan exempelvis på havets förmåga att ta upp koldioxid som vi människor producerar genom förbränning av fossila bränslen. Dessutom spelar de en central roll i hur havet reagerar på övergödning och klimatförändringar. Som ledamot i Akademien hoppas jag kunna verka för en ökad förståelse för hur bakterier och deras ekologi påverkar såväl havet som oss människor.