Jean Stevenson-Ågren

Jean Stevenson-Ågren firades av University of Sheffield

Den 13 januari 2017 promoverades Jean Stevenson Ågren vid en högtidlig avslutningsceremoni på University of Sheffield.

Jean disputerade under våren 2016 med sin avhandling Dokumentation av vitalparametrar i datajournaler – En risk för patientsäkerheten?

Doktorsavhandlingen var ett samarbete mellan eHälsoinstitutet Lnu, Landstinget i Kalmar Län och University of Sheffield. Peter Bath, professor och rektor vid University of Sheffield var huvudhandledare och professor Göran Petersson och docent Gunilla Nilsson från Linnéuniversitetet var bihandledare.

Jean är adjunkt i engelska sedan 2002 och påbörjade sin doktorsutbildning 2010. Bilden ovan föreställer Jean tillsammans med Peter Bath.