Internationell media

Fojo och UI startar internationellt center mot hat och hot

Hot och trakasserier har blivit vardag för många kvinnliga journalister. Det som gör hatet så speciellt mot dem är att de oftast inte angrips utifrån vad de rapporterar, utan för att de är kvinnor. Som i alla fall där journalister och medier attackeras, så kan det leda till självcensur och uteblivna granskningar vilket är en fara för demokratin och som på sikt kan leda till slutna samhällen.

Fojo Media Institute och Utrikespolitiska institutet har nu fått regeringens uppdrag att starta ett internationellt center som skall verka för ett fritt och öppet medieklimat. Centret ska samla kunskap kring hot och hat, hjälpa mediehus och journalister att motverka trakasserier och stötta utsatta samt finna rutiner för att analysera och hantera näthat.

— Det är vidrigt att detta arbete behövs, men när nu världen ser ut som den gör är jag glad att Fojo fått detta uppdrag av UD. Det går också hand i hand med vårt nya uppdrag att jobba förebyggande mot hat och hot mot journalister i Sverige, säger verksamhetschef Kersti Forsberg.

I första skedet genomförs detta som ett pilotprojekt på fem redaktioner i olika länder. Under denna pilotperiod ska metoder för att hantera hat och hot mot kvinnliga journalister prövas och utvärderas.

För mer information om projektet, kontakta utvecklingschef Lars Tallert, 0708-31 88 00 eller lars.tallert@lnu.se

Vill du veta mer om Medieinstitutet i övrigt, kontakta verksamhetschef Kersti Forsberg, kersti.forsberg@lnu.se eller 0730-92 64 13