Kalmar kommun och Linnéuniversitetet inleder nytt samarbete

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet samarbetar i en mängd frågor redan. Nu avancerar omsorgen i Kalmar kommun och Linnéuniversitetet genom att inleda ett samarbete kring en klinisk lektor.

– Vi är mycket positiva till det här nya samarbetet som vi har inlett med Linnéuniversitetet som bland annat innebär att vi kan knyta mer forskningskompetens till våra verksamheter och förbättra vårt mottagande av sjuksköterskestudenter. Det är givetvis en stor fördel att verka i en universitetsstad, och det vill vi dra nytta av på allra på bästa sätt, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgen.

Det nya samarbetet som inleds gäller en tjänst som klinisk lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap på Linnéuniversitetet och på omsorgsförvaltningen. Den här tjänsten innebär bland annat ansvar för att:

  • Driva det strategiska arbetet som brobyggare mellan forskning, kommunal verksamhet och utbildning inom sitt verksamhetsområde
  • Handleda vårdpersonal i utvecklings- och forskningsarbete
  • Ha en rådgivande funktion till verksamhets- och enhetschefer inom kommunal verksamhet

– Den här typen av satsningar visar vilket engagemang det finns hos både kommun och universitet, tillsammans kan vi nå längre och lära oss ännu mer, säger Alexandra Petrakou, universitetsstrateg på Kalmar kommun.

Exempel på fler samarbeten mellan omsorgen och Linnéuniversitetet:

  • Projektet "Regional Utveckling inom Välfärdsteknologi och ehälsotjänster i Samverkan"
  • Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA)
  • Aspirantprogrammet för socionomstudenter (chefsförberedande utbildning under studietiden)
  • Stipendier för bästa uppsats för sjuksköterskestudenter och socionomstudenter