solros

Kan digitala verktyg lära barn och elever matte?

Den 27-29 september träffas forskare och lärarutbildare i matematik för sin årliga ämneskonferens LUMA, som i år är förlagd till Stadshotellet i Kalmar. Temat denna gång är digitala verktyg i undervisningen och i fokus står de nya styrdokument för undervisning i matematik som kommer att införas från den 1 juli 2018.

– De nya styrdokumenten ska bidra till att barn och elever kan utveckla en bättre förståelse för hur digitalisering påverkar såväl individ som samhälle.

– Tanken med de nya skrivningarna är att läraren ska kunna stärka elevernas förmåga att använda och förstå hur digitala system fungerar, att ge kunskaper om hur man kan förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt, samt att stärka elevernas förmåga att på ett kreativt sätt lösa problem och omsätta idéer i handling med hjälp av digitala verktyg.

De nya riktlinjerna för undervisningen träder i kraft den 1 juli 2018 men redan nu – från den 1 juli 2017 – är det möjligt för skolorna att börja arbeta på detta sätt.

Mer information

Länk till konferensen: https://lnu.se/forskning/konferenser/luma-27-29-september-2017/

Kontakt

Karin Sällström, epost karin.sallstrom@lnu.se, telefon 0470-70 87 40 Malin Gardesten, epost malin.gardesten@lnu.se, telefon 0480-49 70 82
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05