Kommittén för samhällelig drivkraft besöker Specma tillsammans med LTC.

Kommittén för samhällelig drivkraft på besök i Ljungby

Under ett par dagar i början av mars fick Ljungby besök av Kommittén för samhällelig drivkraft från Linnéuniversitetet, som arbetar med hur universitetet kan bidra till omgivande samhälles utveckling - hur man kan stödja och stimulera Linnéregionens (Kalmar och Kronobergs län) utveckling.

Kommittén för samhällelig drivkraft (KSD) representerar alla universitetets olika områden och fick nu möjlighet att lära känna några delar av Ljungby i samband med sin årliga konferens som hölls hos Centrum för Informationslogistik (CIL). Linnaeus Technical Centre (LTC), med koordinator Malin Erikson, arrangerade studiebesök hos företaget Specma, Sagomuseet och Berättarnätet Kronoberg.

Besök hos Specma, Ljungby

Hos Specma fick kommitén ta del av företagets berättelse om verksamhet och utveckling genom Peter Jarmin (Technology Center Manager), Jörgen Engström (produktionschef), Åsa Danielsson (lageransvarig) och Peter Sternersson (Application Project Manager MRO). Därefter fick de en rundvandring och inblick i verksamhetens olika delar: montering, lager och utvecklingsverkstad.

Studiebesök hos Specma.
Studiebesök hos Specma.

Peter Jarmin berättade om hur samarbetet med LTC och Linnéuniversitetet uppkommit och utvecklats under de senaste åren och att Specma innan 2014 saknade koordination av företagsutveckling såväl inom som utanför kommungränsen. Kontakter med LTC och koordinator Malin Erikson har även lett till ökat intresse för och kunskap inom Lean och man har fått god inblick i arbets- och utbildningsläget i Kronoberg genom en omvärldsanalys från Ljungby Kommun. Specma har även gjort en 18 månaders resa tillsammans med Produktionslyftet, Swerea/IVF och Chalmers Professional Education, som bland annat ledde till nya befattningar och en effektivare organisation i företaget. Man deltar numera i det lokala Lean-nätverket och seminarier i olika sammanhang. Forskarna Magnus Forslund, Jan Alpenberg och Björn Nelsson med flera från Linnéuniversitetet har besökt och studerat Specma i Ljungby.

Peter berättade vidare om Specmas befintliga kontakter och forskningsområden tillsammans med Chalmers tekniska högskola och bjöd in Linnéuniversitetet till diskussion om ytterligare möjligheter till forskning och annat samarbete.

Samverkan med CIL och LTC

Kommittén fortsatte dagen med att träffa och diskutera samverkan, partnerföretag och näringslivskontakter med vd för CIL, Magnus Hellgren, och näringslivsansvarig på CIL, Ulrika Svensson, samt hur man inom LTC arbetar med kontakter mellan universitet och företag i regionen.

Besök Sagomuseet, Ljungby

Under kvällen följde besök hos Meg Nömgård på Sagomuseet och Berättarnätet Kronoberg, som med gripande berättelser fick alla intresserade av väsen, berättande, Unesco samt den kurs i muntligt berättande som man håller i Linnéuniversitetets regi.

I konferensrummet satt (från fönstret och runt bordet, samt stående bakom bordet): Torbjörn Håkansson, ER, Kristina Julin Nyquist, ER, Verner Denvall, professor socialt arbete, Peter Aronsson, prorektor och professor historia, Victor Lagercrantz, studentkåren, Carina Lejonkamp, mf Ekonomihögskolan, Simon Kristoffersson, kommunikatör ER, Rickard Bucksch, avd.chef ER, Karin Lundhgren, Universitetsledningens kansli, Camilla Håkansson, Näringsliv och kompetensförsörjning Regionförbundet Kalmar, Hans Lundberg, Ekonomihögskolan entreprenörskap.
I konferensrummet satt (från fönstret och runt bordet, samt stående bakom bordet):
Torbjörn Håkansson, ER, Kristina Julin Nyquist, ER, Verner Denvall, professor socialt arbete, Peter Aronsson, prorektor och professor historia, Victor Lagercrantz, studentkåren, Carina Lejonkamp, mf Ekonomihögskolan, Simon Kristoffersson, kommunikatör, Rickard Bucksch, avd.chef ER, Karin Lundhgren, Universitetsledningens kansli, Camilla Håkansson, Näringsliv och kompetensförsörjning Regionförbundet Kalmar, Hans Lundberg, Ekonomihögskolan entreprenörskap.