Flygplan

Kommuner bör förhålla sig skeptiska åt allt för vidlyftiga företagsetableringar

I en artikel i Smålandsposten om etableringen av en batterifabrik intervjuas bland annat professor Anders Pehrsson.

Professor Anders Pehrsson är av åsikten att kommuner bör förhålla sig skeptiska åt allt för vidlyftiga företagsetableringar.

– Just kring en sådan här investering finns en osäkerhet, menar han. Det gäller verkligen att det blir fart på batterimarknaden. Än så länge har startsträckan varit lång. Elbilar är fortfarande dyra och laddningsstationerna få. Därför tvekar många konsumenter att köpa elbilar. Det behövs en tydligare politisk vilja, menar Anders Pehrsson.

– Det måste finnas en infrastruktur. Därför kan satsningen bli en flopp.

Läs hela artikeln här: http://www.smp.se/inblick/industriforskare-anser-satsningen-vara-for-stor/