illustration

Konferens: Teachers matter – but where, when and why?

Under två dagar samlas forskare, lärare, lärarstudenter, utbildningsplanerare och kommunala huvudmän för konferensen Teachers matter – but where, when and why? som behandlar pedagogik och utbildningsvetenskap.

Konferensens viktigaste budskap är att det behövs en ökad medvetenhet om de komplexa samband som finns mellan lärares kvalitet och de oftast subtila tills osynliga kulturella faktorer av olika nationella skolsystem.

Vi vet att lärare gör skillnaden men gör alla lärare samma skillnad oberoende i vilka sammanhang de är verksamma i? Tillsammans med internationella forskare vill vi diskutera hur vi kan undersöka sådana samband och hur vi kan teoretisera dessa.

Genom att ställa frågan "Lärare har betydelse - men var, när och varför?" vill vi undersöka effekterna av det tidsmässiga och rumsliga sammanhang där lärare arbetar och där lärarutbildning sker.

Mer information

Tid och plats: 17-18 maj på Sjöfartshögskolan, Landgången 4, Kalmar
Programmet för konferensen: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2017/teachers-matter/