Helene Hellmark Knutsson, forskningsminister

Lärarförsörjning i fokus för ministerbesök

– Sverige står inför en stor lärarbrist – eller kanske är vi mitt uppe i den, sa Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Fram till 2019 saknas enligt beräkningar upp mot 50.000 lärare, varav cirka 30.000 försvinner via pensionsavgångar.

På fredagen var Helene Hellmark Knutsson på besök på Linnéuniversitetet på ett regionalt dialogseminarium om lärarförsörjningen. Medverkade gjorde kommuner från Kalmar och Kronobergs län, lärarfackförbunden samt lärarutbildare i form av Jönköping University, Linköpings universitet och Linnéuniversitetet.

Ministern presenterade regeringens åtgärder och tankar kring hur man kan åtgärda det. Till exempel gör man en utbyggnad av lärarutbildningen som innebär 10.400 nya platser 2021 – i realiteten en utbyggnad med 33 procent.

En viktig fråga var också forskningsanknytningen, regeringen vill exempelvis satsa på att bygga forskarskolor för att bland annat öka antalet disputerade på lärarutbildningarna för att bland annat få mer praktiknära forskning. Ett annat förslag handlade om att skapa några excellenta centers för att få starka forskarmiljöer. Fler vägar till lärarutbildning, med bland annat korta kompletterade utbildningar för dem med ämneskompetens var en annan idé.

– På sikt kan vi åstadkomma en balans, men de närmaste åren kommer vi att ha akut lärarbrist, konstaterade Helene Hellmark Knutsson.

De deltagande kommunerna fick också möjlighet att berätta kort om sin situation och om hur de såg på framtiden, samma sak för fackförbunden och lärosätena.

Niklas Ammert, dekan för nämnden för lärarutbildning, gav Linnéuniversitetets bild av verkligheten:

– Vi har en ökning på tretton procent på hela lärarutbildningen inför hösten, men sedan ser det lite olika ut mellan programmen. Vi utbildar nu 888 lärare, och vi ökar med 40 platser på regeringens uppdrag. Men sedan kan vi inte öka mer. Vi har problem att rekrytera kompetent personal till lärarutbildningen.

- Vi har just nu en verksamhetsintegrerad profil i några av våra utbildningar i Kalmar, och den innebär att studenterna är ute på skolor två dagar i veckan. Nu har vi den i grundlärarprogrammet och vi ska också genomföra den som en pilot på ämneslärarprogrammet. 

– Jag tror att bilden av lärarutbildningen i media är mycket viktig, fortsatte Niklas Ammert. Ju mer vi utmålar oss som ett yrke med många problem, desto mer blir den bilden en sanning. Vi skulle behöva göra en nationell manifestation för att tala om att lärare är ett bra, spännande och kreativt yrke!

Vad tyckte då Niklas Ammert om mötet?

– Det var ett mycket positivt initiativ och ett bra sätt att sprida kunskap, information och goda idéer. Ett sådant här möte hjälper till att skapa ökad förståelse för våra olika verkligheter.

Prorektor Catherine Legrand tillägger:

– Det är viktigt att det inte bara blir en snabb lösning. Långsiktighet, hållbarhet, kvalitet och samverkan måste vara ledord för att komma till rätta med lärarförsörjningen.

Forskningsministern på besök vid Linnéuniversitetet
Forskningsministern på besök vid Linnéuniversitetet