Ledarutvecklingsgrupp i Mönsterås

Ledarskapets betydelse diskuteras i Mönsterås

Ledarskap som verktyg för innovation – det är vad står på dagordningen när åtta chefer i Mönsteråstrakten träffas i en nystartad ledarutvecklingsgrupp. Hur ska en chef jobba för att få med sig medarbetarnas engagemang och kreativitet i alla nödvändiga förändringar?

I Mönsteråsgruppen kommer de deltagande företagen från Linnaeus Technical Centers (LTC) nätverk. I gruppen ingår också chefer från Landstinget och från företag som arbetar med barnomsorg. En grundtanke i upplägget är att olikhet och mångfald stimulerar utveckling.

Det är Centrum för ledarskap i Småland som står bakom ledarutvecklingsgruppen i Mönsterås och i en lång rad andra kommuner i Småland. Snart är fler än 100 chefer engagerade i liknande grupper och centrumets målsättning är att jobba långsiktigt med ledarutveckling för att bidra till en attraktiv, framgångsrik region som lockar kompetenta medarbetare.

Det arbetet sker i nära samarbete med bland annat LTC och Linnaeus Innovation Design Lab liksom med Jönköping University (JU).

Den 16 november arrangerar Centrum för ledarskap i Småland en ledarskapsdag i Oskarshamn tillsammans med Oskarshamns kommun. Självklart är temat även här ledarskapets betydelse för förnyelse och digitalisering i samhällets alla delar.