Tomi J. Kallio

Ledarskapsprofessor med intresse för kunskapsintensiva organisationer

Tomi J. Kallio är ny professor i organisation och ledarskap vid Linnéuniversitetet. Han kommer närmast från Åbo universitet. Hans forskning handlar om kunskapsintensiva organisationer, främst inom utbildning och sjukhus.

– Det finns idag en konkurrens om arbetskraft mellan den allmänna folkhälsovården och privata vårdgivare. Jag intresserar mig för vad det är som får läkare och sjuksköterskor att välja en viss arbetsgivare, berättar Tomi J. Kallio.

– Denna konkurrens om arbetskraft har bland annat gjort att kulturen inom offentliga organisationer omformats och blandats upp med den privata sektorns praxis och logik. Det skapas en form av korsningar, eller som jag kallar det, hybrider. Det är intressant att studera vad denna hybridisering innebär för professionalismen hos dessa yrkeskategorier. Akademiker och vårdpersonal möter nya typer av etiska dilemman när ekonomiska krav å ena sidan och professionella normer å andra sidan kolliderar.

En del av rollen som ny professor innebär också att bygga upp en forskargrupp inom ämnet ledarskap och organisation. Tomi J. Kallio är van att arbeta tvärvetenskapligt och vill gärna fortsätta att arbeta tillsammans med forskare inom flera olika discipliner.

Han har också erfarenhet av att arbeta med ackreditering, något som är högaktuellt för Ekonomihögskolan som har sökt om behörighetsbedömning för ackreditering enligt AACSB (Association of advanced Collegiate Schools of Business). Tomi hoppas att hans erfarenheter av ackrediteringsarbete kan vara till nytta för Ekonomihögskolan.

Tomi J. Kallio har vid sin tidigare arbetsplats arbetat med en kurs i akademiskt skrivande, speciellt utvecklad för doktorander, postdoktorer och andra som vill utveckla sina kunskaper i att skriva vetenskapliga artiklar.

– Kursen var väldigt lyckosam och forskarna ökade sina vetenskapliga publiceringar. Jag hoppas därför kunna bygga upp något motsvarande här vid Ekonomihögskolan.

Vad är det mest spännande med att ha blivit utnämnd till professor vid Linnéuniversitetet?
– Det känns extremt intressant och utmanande att komma till Linnéuniversitetet och jag hoppas att kunna bidra till utvecklingen av Ekonomihögskolan och särskilt ämnet organisation och ledarskap.

Fiske
Tomi J. Kallios största fritidsintresse är fiske – och det verkar ju gå ganska bra ;)