Responsive header image

Ledarutvecklingsgrupper i Vimmerby, Jönköping och Kalmar

Nu startar ledarutvecklingsgrupper (LUG) på alla håll i Småland. Just nu är grupper startklara i Kalmar, Vimmerby och Växjö. I Jönköping startas tre grupper i samarbete med Jönköping University.

En LUG består av fem-sju verksamma ledare, en forskare och två studenter. Ämnet? Hur man som ledare kan främja förmågan till förnyelse och förändring – innovation – för långsiktigt hållbar och ökad konkurrenskraft.
Så här säger ledare om LUG:

"Det positiva med projektet är att få inblick i problemställningar och utmaningar i andra verksamheter, både privata och offentliga. Det som blir tydligt är att ledarskapsutmaningarna väldigt ofta är likartade. Samtidigt kan offentlig och privat verksamhet dra en hel del nytta av varandra i hur man som ledare skapar förutsättningarna för innovativa organisationer."

"LUG är en unik möjlighet för mig att träffa chefer från andra verksamheter, både privat och offentligt, och prata om ledarskap under ledning av processledare och forskare som kan ställa frågor kopplade till verkliga utmaningar och möjligheter. Gruppernas regionala anknytning och tillfälle att utbyta erfarenheter betyder också mycket för regionens utmaningar vad gäller att skapa attraktiva arbetsplatser som kan locka till sig kompetens."

Programmet för en ledarutvecklingsgrupp hittar du här.