Konferensdelen av teknikkvarnen i Diö var mötesplats mellan riksdagsledamöter, lokalpolitiker och LTC. I denna lokal ska lokala företag inspireras och samverka på flera event under 2017.

Linnaeus Technical Centre i Älmhult möter riksdagsledamöter

Lokal- och riksdagspolitiker träffade Linnaeus Technical Centre i Diö för att diskutera centrala frågor om näringslivssamarbete.

I slutet av förra veckan fick Linnaeus Technical Centre (LTC), tekniknod Syd, ta emot besök av lokal- och riksdagspolitiker i teknikkvarnen i Diö.
Se filmklipp om teknikkvarnen här

Det var socialdemokratiska politiker som tog tillfället att diskutera bland annat entreprenörskap, produktutveckling, universitetssamarbete och rekrytering. Riksdagsledamoten (S) Monica Haider tog initiativet till besöket efter att sett artiklar i både lokalpress som rikspress om LTC, och Bryne AB som driver tekniknoden i Älmhult. Monica från Miljö- och jordbruksutskottet kom tillsammans med näringsutskottets riksdagsledamot (S) Hanna Westren, Eva Ballovarre blivande kommunalråd i Älmhult, Stefan Jönsson ordförande i utbildningsnämnden i Älmhult och Lovisa Alm ombudsman socialdemokraterna.

Efter att ha besökt teknikkvarnen i Diö kunde delegationen konstatera att det var en inspirerande miljö som studenter erbjuds arbeta i. Teknikkvarnens inspirerande miljö där 'ny teknik möter gammal' blir påtagligt när gammal inredning blandas med teknisk avancerad analysutrustning.

En av frågorna som diskuterades var de många och omfattande projektutlysningar som små och medelstora företag har svårt att vara med på. Det konstaterades att det krävs mycket tid och erfarenhet av att skriva ansökningar för att kunna ta del av de stora finansieringserbjudande som regionförbund, EU erbjuder. Tyvärr har inte mindre företag denna möjlighet, varför de som kanske behöver det mest, inte har möjlighet att ta del av kakan. Att ta in konsulter för uppdrag kan vara en lösning, men mest långsiktiga lösningen är att bygga kompetensen inom företaget.

Stefan Jönsson berättade att ALMI Kronoberg kommer att öka sin närvaro i de mindre företagen utanför städerna för att främja att fler företag får möjlighet att ta del av de utvecklingsmedel som är aktuella. Små och medelstora företag har en viktig roll för framtidens Sverige och vår roll är att förse dem med rätt förutsättningar för fortsatt utveckling.

Linnaeus Technical Centre i Älmhult möter riksdagsledamöter
Riksdagsledamot (S) Hanna Westren, näringsutskottet i samtal med teknikkoordinator i tekniknod Syd, Tomas Liljenfors och Lovisa Alm ombudsman socialdemokraterna. Den inspirerande miljön för de arbetsplatser som erbjuds studenter som gör arbeten för LTCs företag gav också inspiration till diskussioner.