Niklas hälsar deltagarna välkomna

Tillsammans idag för morgondagens skola

Idag arrangerades Linnédialogen i Växjö. Skolchefer från de närliggande länen träffade forskare och representanter från Linnéuniversitetet för att diskutera regional skolutveckling.

– För oss är det viktigt att hålla kontakt med skolorna i regionen. Dels för att ha ett bra samarbete kring lärarutbildningen, dels för att bidra med vår skolforskning, säger Niklas Ammert, dekan för Nämnden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet.

Temat för årets dialog var läraryrkets attraktivitet och perspektiv på skolutveckling. Frågorna som diskuterades var bland annat hur fler kan lockas till läraryrket, arbetet med språkutveckling i det mångkulturella samhället samt ett hållbart läraryrke – utmaningar som behöver mötas gemensamt.

– Vi får chansen att förena lärarutbildningens och regionens behov och möjligheter för att utveckla skolan. Det är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva relevant utbildning och forskning, säger Niklas Ammert.

Stefan presenterar de föredragande
Stefan Lund, prodekan för Nämnden för lärarutbildning, presenterar dagens första talare – Stefan Särnholm Ericsson och Hans-Göran Nygren, båda verksamma vid Regionalt utvecklingscentrum på Linnéuniversitetet.

En angelägen fråga

Deltagarna kom från de närliggande länen – främst Kronoberg och Kalmar, men även Jönköping och Blekinge. Även regionförbunden i Kalmar, Blekinge respektive Kronobergs län deltog och Linnéuniversitetet hade representanter från de fakulteter som ger lärarutbildning – en uppslutning som talar sitt tydliga språk.

– Förra årets dialog var angelägen, det visar årets deltagande. Uppenbarligen upplever deltagarna att Linnédialogen har ett stort värde, säger Niklas Ammert.

Syftet med Linnédialogen är att stärka samverkan mellan Linnéuniversitetet och skolchefer i regionen för att tillsammans utveckla skolan, lärarutbildning och fortbildning av yrkesverksamma inom förskola och skola. Många av de lärare som kommer att arbeta i regionen utbildas idag vid Linnéuniversitetet och det finns ett framtida behov av ökad fortbildning av lärare.

– Därför är det viktigt att vi samverkar; det är tillsammans vi utvecklar skolan, säger Niklas Ammert.