Linneuniversitetet har tagit emot en glasuggla.

Linnéuniversitetet – arrangerar nationell Lika villkorskonferens 2018

I november 2018 kommer Linnéuniversitetets att arrangera den nationella lika villkors konferensen. Södertörns Högskolas rektor lämnade över stafettpinnen, en glasuggla, till Emma Ebintra, Linnéuniversitetets koordinator för lika villkor.

Årets Nationella lika villkorskonferens, arrangerad av Södertörns Högskola, gav plats åt goda exempel om framgångar och debatt kring utmaningar som finns kring att arbeta med lika villkor inom högskole- och universitetssektorn.

Linnéuniversitetet medverkade med Marie Erikssons presentation om hur HBTQ-diplomering varit en del av universitetets Plan för jämställdhetsintegrering.
Södertörns Högskolas rektor Gustav Amberg passade på att lämna över stafettpinnen, en glasuggla, till Linnéuniversitetets koordinator för lika villkor, Emma Ebintra.

Nästa november blir det Linnéuniversitetets tur att arrangera den nationella lika villkors konferensen.

För mer information om Lika Villkorsarbetet på Linnéuniversitetet – länk till lika villkor