Personer radar upp sig framför kameran

Linnéuniversitetet allt närmre att bli en iSchool

iSchool-initiativet vid Linnéuniversitetet har erhållit finansiering för 2018 för att utforska potentialen för att etablera en iSchool vid universitetet. Ett par utmanande uppgifter finns dock kvar att hantera – men tillsammans bildar dessa uppgifter en unik möjlighet att komma fram till intressanta lösningar menar Koraljka Golub.

13–15 november fick iSchool-initiativet vid Linnéuniversitetet besök av iSchools vd Michael Seadle, dekan för faculty of arts vid Humboldt University och iSchools vice-ordförande Sam Oh, prefekt vid school of library & information science och data science department vid Sungkyunkwan University. Syftet med besöket var att få ta del av råd och en utvärdering av projektet – och utvärderingen visade sig vara uppmuntrande.

– Utvärderingen var verkligen positiv; vår modell av en iSchool som sammanlänkar utbildningsprogram och forskargrupper från alla fem fakulteterna bedömdes vara ett ganska unikt tillvägagångssätt för att bygga en iSchool, med alla de fördelar som kan uppstå genom en sådan interdisciplinär och intersektoriell miljö, berättar docent Koraljka Golub.

Projektet har fått finansiering centralt från Linnéuniversitetet för 2018 för att utforska potentialen för att etablera en iSchool vid Linnéuniversitetet. Den senaste modellen inkluderar två kandidatprogram (filosofie kandidat i biblioteks- och informationsvetenskap, samt i interaktiva medier och teknologier), tre stycken magisterprogram (magister i kulturvetenskap, magister i sociala medier och webbteknologier, samt magister i e-hälsa), två doktorandutbildningar (doktorsexamen i data och informationsvetenskap samt i GRASCA), en planerad master i digital humanities och tre forskargrupper: Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA), Gunilla Bradley Center for Digital Business, samt e-hälsoinstitutet. Ett redan konkret resultat av dessa satsningar är den masterkurs som startade under hösten 2017. Kursen programming for the digital humanities har lockat fler än 35 studenter från 12 olika europeiska länder.

I oktober besökte Koraljka Golub och Marcelo Milrad, två av de ledande personerna i projektet, University of California, Irvine och University of Washington i Seattle för att lära sig mer och utbyta kunskap med några av de väletablerade iSchools som finns i USA. Linnéuniversitetets modell blev hyllad även där och bedömdes vara unik med en stor potential för att agera modell för andra universitet i världen. Samma månad bjöd Trinity University (de har ännu ingen iSchool) i USA in Linnéuniversitetet för att ge en föreläsning kring vårt arbete med att etablera en iSchool och vårt digital humanities program, som en möjlig modell för dem att arbeta efter interdisciplinärt.

I nuläget jobbar projektet med att etablera ett Information Institute vid Linnéuniversitetet (ilnstitute@LNU) vilket är ett krav för att kunna bli medlem i iSchools-organisationen. När detta väl är etablerat är planen att arbeta vidare med synkningen av existerande program med iField, utöka forskning med mer specifikt fokus på iField och att organisera evenemang för att ytterligare främja detta gentemot externa intressenter och att etablera ett internationellt samarbete med iSchools-organisationen. Det finns även planer på att utveckla nya program med fokus på kärnan i iField.

– Att skapa en kandidatexamen i informationsvetenskap, en magisterexamen i informationshantering och en magisterexamen i datavetenskap har lyfts fram av våra framstående gäster som något som i kombination med befintliga tvärsektoriella satsningar skulle kunna utgöra ett gott exempel på innovation och excellens för andra iSchools i Europa. Detta är väldigt stora utmaningar för vårt universitet men det innebär också att vi har en unik möjlighet att möta dessa utmaningar och komma fram till bra lösningar, fortsätter Koraljka Golub.

Om iSchools och iField
Informationsområdet, eller iField, använder sig av interdisciplinära tillvägagångssätt för att berika och underlätta skapandet och överföringen av data, information och kunskap genom ett utbrett användande av teknologi för att maximera människors potential. Discipliner inom iField inkluderar datavetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, affärsinformatik, kunskapshantering, affärsverksamhet, sociologi, psykologi, filosofi, etik, lingvistik och media. iField främjas och praktiseras i hög grad av iSchool-organisationen som idag omfattar över 80 prestigefyllda universitet runt om i världen.