Cornelius Holtorf

Linnéuniversitetet får Sveriges förste Unesco-professur inom kultur

Cornelius Holtorf, professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet, har utsetts till Unesco-professor inom arkeologi med inriktning på framtiden i relation till kultur- och naturarv. Med sitt ständiga fokus på samtid och framtid har han en unik forskningsprofil inom sitt ämne.

— Att tilldelas en professur av FN-organet Unesco är hedrande och en bekräftelse på att den forskning jag håller på med är viktig och når ut och gör nytta, säger Cornelius Holtorf.

Arkeolog med fokus på framtiden

Medan de flesta arkeologer sysslar med att försöka bevara kulturarvet och historisk information i nuet lägger Cornelius Holtorf istället sitt fokus på framtiden. Detta ger honom en unik och nytänkande forskningsprofil inom arkeologiämnet.

—Inom den globala kulturarvssektorn lägger man stor vikt vid att bevara och rädda kulturarvet från förstörelse. Jag menar att vi behöver bredda detta perspektiv och skapa en annan medvetenhet. Vi behöver ställa oss frågor som varför historiska föremål ska bevaras för framtiden och exakt vilken nytta framtidens människor har av det.

Att kommunicera med framtiden

Med sitt tydliga framtidsfokus vill Cornelius Holtorf möta samhällets behov och utveckla nya användningsområden för arkeologin. Ett sådant exempel är slutförvar av kärnavfall. Han och hans kollegor på Linnéuniversitetet har under flera år jobbat med frågan hur vi kan informera framtida generationer om var vi kommer ha grävt ner farligt radioaktivt avfall.

—Vi kan inte förutsätta att människor om 100 000 år kommer att resonera på samma sätt som vi gör idag. Vi vet inte om våra förutsättningar är bra eller dåliga i framtiden. Att kommunicera med framtiden kräver att vi kan tänka nytt. Kärnavfall och kulturarv har mycket gemensamt!

Att skapa minnen för framtida generationer

En annan aktuell fråga som Cornelius Holtorf just nu är engagerad i är de två buddhastatyerna i Bamiyandalen i Afghanistan som totalförstördes av talibanerna 2001. I slutet av september deltar han i en Unesco-konferens där forskare och experter från hela världen samlas för att diskutera möjligheterna att återuppbygga statyerna.

—Med mitt bidrag i konferensen vill jag belysa att det finns andra möjligheter än att återställa eller inte. Det är betydelsen och nyttan för framtida generationer som bör står i centrum. Även förstörda monument kan bidra till att minnet lever vidare in i framtiden.

Kontakt

Cornelius Holtorf, cornelius.holtorf@lnu.se, 0480-44 64 42
Josefin Fägerås, kommunikatör, josefin.fageras@lnu.se, 072-528 14 30

Mer information

 

Vad är en Unesco-professur

Unescoprofessurer (UNESCO Chairs) introducerades av Unesco 1992 och syftar till att genom nätverk och kunskapsutbyten mellan lärosäten i olika länder och världsdelar, främja forskning och högre utbildning inom områden som Unesco prioriterar. Det finns idag ca 700 UNESCO professurer i världen och 8 i Sverige. En Unescoprofessur inrättas genom att ett avtal upprättas mellan ett universitet eller högskola och Unescos generaldirektör efter ett förslag från respektive medlemsland. Läs mer Unesco-proffesurer

Snart måste vi gräva ner 12 000 ton radioaktivt avfall. Hur meddelar vi framtidens människor att avfallet är farligt?