Ingenjörsutbildningarnas programansvariga träffade Ljungbyföretag

Linnéuniversitetet i Ljungby

Ingenjörsutbildningarnas programansvariga träffade Ljungbyföretag

För ett par veckor sedan hölls ett givande samverkansmöte mellan fakulteten för teknik på Linnéuniversitetet, näringslivet i Ljungby och Ljungby kommun.

Ett tiotal program- och kursansvariga forskare och lärare var inbjudna av Linnaeus Technical Centre (LTC), Ljungby kommun och några av kommunens största industrier till en gemensam aktivitet en dag i september. Mötet hölls på Electrolux Professional i Ljungby, där deltagarna träffade flera personer inom R&D, HR och miljö/hållbarhet samt fick en rundvandring i produktionen. Besökarna åkte därefter till CIL (Centrum för Informationslogistik), där man träffade företagen Kalmar, Enertech, Swedrive och Consid samt Ljungby kommun.

Många nya kontakter skapades under dagen, liksom idéer och möjligheter till samarbete och redan efter ett par veckor hade en student tillsammans med Electrolux tagit fram en plan för vårens examensarbete! Mer långsiktiga samarbeten startades också, som kan leda till ytterligare studentarbeten, men även forskningsprojekt och utbyte av kompetens och labb mm.

Insikter under dagen var bland annat att företag på mindre orter generellt sett behöver synas mer och jobba på att bli mer intressanta för sin omgivning för att kunna attrahera rätt kompetens och utvecklas tillsammans.

Samtliga parters var överens om att de behöver jobba tillsammans för gemensam utveckling, att mycket redan görs som är bra och unikt – men man måste bli bättre på att belysa och visa det också.

Ingenjörsutbildningarnas programansvariga träffade Ljungbyföretag
Ingenjörsutbildningarnas programansvariga träffade Ljungbyföretag