Forskare

Linnéuniversitetet inrättar forskningsberedning

Linnéuniversitetet har skapat en gemensam forskningsberedning med ett antal av universitetets aktiva forskare. Ett av beredningens uppdrag blir att diskutera och lyfta idéer och initiativ som kan generera förslag om hur universitetets forskning kan utvecklas än starkare.

– När vi startade projektet om en ny forskningsstrategi såg vi ett behov av en fakultetsöverskridande arena där vi kunde utbyta erfarenheter och diskutera förutsättningar för hur man bedriver och utvecklar framgångsrik forskning, säger prorektor Peter Aronsson. Den möjligheten får vi nu.

Forskningsberedningen kan handlägga eller bereda universitetsgemensamma ärenden med som rör forskningsfrågor. Beredningen fungerar även som en plats för samverkan mellan fakulteterna när det gäller forskningsrelaterade frågor.

– Förmågan att skapa forskning och resultat som möter samhällsutmaningar kräver inte sällan insatser från flera fakulteter. Det är ytterligare ett starkt motiv bakom forskningsberedningen

Forskningsberedningsnämnden leds av rektor eller prorektor och varje fakultet bidrar med fyra ledamöter. Följande ledamöter är utsedda till den 1 januari 2019:

  • Kristina Danielsson, Lars Elleström, Gunlög Fur och Mathilda Tham (Fakulteten för konst och humaniora)
  • Ninni Wahlström, Ola Agevall, Ulla-Karin Nordänger och Ulrika Järkestig-Berggren (Fakulteten för samhällsvetenskap)
  • Leif Gustafsson, Anita Mirijamdotter, Kjell Larsson och Staffan Carius (Fakulteten för teknik)
  • Ian A Nicholls, Mirjam Ekstedt, Marie-José Gaillard-Lemdahl och Jarone Pinhassi (Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
  • Helén Anderson, Mats Hammarstedt, Malin Tillmar och Krister Bredmar (Ekonomihögskolan)