Hus N

Linnéuniversitetet och IKEA förnyar strategiskt samarbete med fokus på framtida talanger och utforskande av livet i hemmet

Linnéuniversitetet och IKEA förlänger och förnyar sitt strategiska forsknings- och utbildningssamarbete. Samarbetet bygger på en gemensam strävan att utveckla ny kunskap och hitta innovativa lösningar på framtidens utmaningar.

I snart åtta år har Linnéuniversitetet och IKEA samarbetat i projektet The Bridge, med fokus på livet i hemmet och olika aspekter av produktionsprocessen. Utöver detta har samarbetet inkluderat även andra projekt, till exempel har IKEA bidragit till Linnéuniversitetets masterprogram Innovation through business, engineering and design. Linnéuniversitetet och IKEA har nu kommit överens om att fortsätta utveckla sitt strategiska samarbete med målsättningen att hitta synergier mellan universitetet och IKEA. Samarbetet kommer att fokusera på den starka småländska kulturen, Linnéuniversitetets styrkor och fokusområden samt IKEA:s utmaning att ha priser som är överkomliga för den stora massan, att nå och interagera med den breda befolkningen och att bidra till en positiv påverkan på människor, samhället och planeten i stort.

– Vår ambition är att utöka vårt fokus på samarbete med studenter och vid Linnéuniversitetet hoppas vi hitta en bra källa av outnyttjad talang, kunskap och förmåga, berättar Tony Sandelius, new business and innovation manager på IKEA of Sweden.

Drivkraften för samarbetet är kvalitet, med fokus på ett möjliggörande av kreativitet, mobilitet och ett gemensamt utforskande av det okända. Det strategiska samarbetet bygger på en gemensam strävan efter att hitta synergier mellan innovativa former av samskapande och skapande av ny kunskap för framtida utveckling. Inför förnyandet av det strategiska samarbetet och utformningen av detta har utvärderingar av det existerande samarbetet fungerat som referensmaterial och inspiration.

– Genom att bygga på gemensamma värderingar, våra rötter i Småland och genom att kombinera våra olika styrkor och expertisområden hoppas vi uppnå vår ambition om att skapa framtidens samarbete för att överbrygga klyftan mellan akademi och företag, förklarar Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet.