ett pensionerat par

Linnéuniversitetet satsar på forskning i socialt arbete

En framtid med en åldrande befolkning, ökad migration och ökade krav på specialistkunskap inom barn- och ungdomsutredningar. Därför satsar Linnéuniversitetet nu på att stärka forskningen inom socialt arbete.

För att möta både unga människors vilja att ta en socionomexamen och samhällets behov av socionomer och forskning i socialt arbete gör Institutionen för socialt arbete, FSV, Linnéuniversitetet en strategisk satsning under 2017 på rekrytering av professorer, lektorer, biträdande lektor och doktorander i socialt arbete. Målet för institutionen är att bedriva stark forskning inom vissa prioriterade kunskapsområden i socialt arbete. Två sådana områden är barn-, ungdoms- och familjeforskning samt forskning inom barn, unga och migration.

− Vårt mål är att stärka den här forskningen under en femårsperiod. Samtidigt vill vi skapa en gedigen forskningsbas för fakultetens professionsutbildning av socionomer, säger Helene Jacobson Pettersson, prefekt vid institutionen för socialt arbete.