Poserar framför trappa

Linnéuniversitetet stärker samarbetet med Svenska barnboksinstitutet

Från och med hösten 2017 stärker nätverket Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning (CHILLL) vid Linnéuniversitetet sitt samarbete med Svenska barnboksinstitutet (Sbi). Bland annat kommer Sbi:s forskningsledare Åsa Warnqvist att vara affilierad forskare vid Linnéuniversitetet och ingå i nätverket.

– För oss är det värdefullt att vi kan knyta Åsa Warnqvist som forskare till vår forskningsmiljö. Svenska barnboksinstitutet är med sina värdefulla samlingar och sin kunskap en tillgång för CHILLL. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med många nya projekt som involverar forskare både nationellt och internationellt, säger Helene Ehriander från CHILLL:s ledningsgrupp.

– Det är viktigt för oss som nationellt institut att verka i hela Sverige, så jag är väldigt glad över samarbetet och ser mycket fram emot det, säger Åsa Warnqvist.

– Linnéuniversitetet arbetar för att profilera sig inom barnlitteratur och vi vill ha detta som en stark forskningsprofil. Därför ser jag detta samarbete som mycket glädjande, säger Anders Åberg, prefekt vid institutionen för film och litteratur på Linnéuniversitetet.

I dag samlades nätverket i Växjö och Åsa Warnqvist höll sitt första seminarium som affilierad forskare.

Om Svenska barnboksinstitutet och CHILLL
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet är ett nationellt centrum för barn- och ungdomslitteratur med forskningsfrämjande och forskningsstödjande verksamhet. Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning (CHILLL) samlar forskare inom humaniora som sysslar med forskning om barndom, barnlitteratur, barnfilm, barns språkutveckling och lärande. CHILLL ska även bidra till att utveckla forskning inom lärarutbildningen och utbildningsvetenskap. I ledningsgruppen ingår förutom Helene Ehriander också Maria Nilson och Malin Alkestrand.

Kontakt
Åsa Warnqvist, forskningsledare, Svenska barnboksinstitutet, asa.warnqvist@sbi.kb.se
Helene Ehriander, universitetslektor, CHILLL:s ledningsgrupp, helene.ehriander@lnu.se
Anders Åberg, prefekt vid institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet, anders.aberg@lnu.se