Internationella studnter

Linnéuniversitetet vill få internationella akademiker att stanna i regionen

Det finns en påvisad kompetensförsörjningsbrist bland arbetsgivare i Linnéregionen. Det gäller till exempel inom branscher som IT och teknik. Linnéuniversitetet vill bidra till att minska den bristen, bland annat genom att hjälpa regionen att ta tillvara på de akademiker som finns här och få dem att stanna.

– Vi har exempelvis cirka 1600 internationella studenter per år som studerar här, säger samverkanskoordinator Elin Lindkvist. Vi har också doktorander och nyanlända akademiker, och många av dem vill stanna och bygga ett liv i Linnéregionen. Det vill vi underlätta!

I det tvååriga projektet "Tillvarata internationella akademiker i Linnéregionen" ska nu universitetet i samarbete med många lokala och regionala aktörer arbeta med att hitta metoder för att underlätta detta. Projektet finansieras av Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län samt Linnéuniversitetet.

Hur ska ni arbeta? Vad är det ni ska göra?

– Genom att använda regionala nätverk, verksamheter och arbetssätt ska vi arbeta för en ökad förståelse och kunskap om vilka behov som finns både bland målgrupper akademikerna och arbetsgivarna, förklarar Elin Lindkvist. Vi ska försöka hitta modeller för att tillvarata kompetens.

– Konkret handlar det till exempel om att göra studiebesök, hitta mötesplatser och nätverk, arbeta med mentorskap och ambassadörer samt att kartlägga och följa upp olika metoder för hur man arbetar med detta.

Kontaktpersoner

Elin Lindkvist, samverkanskoordinator, telefon 072-713 18 80
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05