Vinnarna av Sweden Impact Award

Linnéuniversitetet vinnare i två kategorier av Sweden Impact Award

Linnéuniversitetet hade tre forskningsprojekt i final i nyinstiftade Sweden Impact Award som vill uppmärksamma forskning med tydligt fokus på samhällelig drivkraft, och de nominerade projekten bedöms utifrån hur deras forskning skapar synergieffekter i samhället. Två av dem vann sina kategorier.

Vikarierande rektor Peter Aronsson:

– Det är helt fantastiskt! Vi vet att vi arbetat målmedvetet och framgångsrikt med att utveckla samhällelig drivkraft, möta samhällsutmaningar med forskning och undervisning. Att vinna två av tre priser där avgörandet fälls av en internationell jury, visar att detta är ett område där vi håller högsta kvalitet också mätt med internationella mått. Vi är på rätt väg här!

Projektet Algoland vann kategorin Medical and Life Sciences. Projektet Algoland undersöker hur mikroalger kan användas för att rena miljöfarliga utsläpp från industrier. Projektledare är professor Catherine Legrand:

– Det är fantastiskt och ett stort erkännande av vår forskning. Den internationella juryn lyfter fram att forskningen både är av hög kvalitet och har hög kvalitativ och kvantitativ påverkan på samhället. Med tanke på alla studenter och unga forskare som deltagit i arbetet är det ett fantastiskt erkännande. Vi har också haft ett mycket gott samarbete med och stöd från privata företag, stiftelser och från Linnéuniversitetet.

Ett projekt som arbetar med att rena process- och lakvatten från en industri som tillverkar trägolv vann kategorin Physical Sciences and Engineering. Professor William Hogland leder projektet:

– Att gå från laboratorieskala, till pilotskala och sedan vidare till att ha en demonstrationsanläggning vid en industri som vi gjort i det här projektet var en stor utmaning för oss. Sex doktorsavhandlingar och fler än 24 vetenskapliga papers har producerats i projektet. Till slut fick vi demoanläggningarna på plats för att ta hand om det mycket giftiga processvattnet från trägolvtillverkningen, som tidigare släpptes ut med avloppsvattnet. Projektet utvecklade lösningar för att behandla processvattnet och behandla lakvattnet från lagringsområdena.

Ett projekt där man undersökt hur information om kärnbränsleförvar ska föras vidare till framtida generationer var en av tre nominerade i kategorin Arts & Humanities.

Mer information

Projekt Algoland undersöker hur mikroalger kan användas för att rena miljöfarliga utsläpp från industrier. I ett nära samarbete med industrin har man utvecklat effektiva lösningar som minskar skadliga utsläpp och motverkar klimatförändringar. Metoden går ut på att mikroalger renar utsläppen genom att ta upp bland annat koldioxid. Algolands pilotanläggningar finns vid Cementas fabrik i Degerhamn på Öland och avfallsanläggningen Moskogen i Kalmar. Läs mer om Algoland: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/algoland/

Projektet "Integrated approach for industrial wastewater and stormwater management in wood-industry sector" studerar rening av processavloppsvatten och lakvatten vid en industri som tillverkar trägolv. Målet har varit att skapa en teknik med låg driftskostnad och energiförbrukning och som är enkel att hantera. Två demonstrationsanläggningar finns vid Kährs fabrik i Nybro. Läs mer om projektet med att rena förorenat vatten: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/eseg-the-environmental/

Projektet "Ett hundra tusen år bakåt och framåt i tiden – arkeologi möter kärnbränsleförvaring" var en av tre nominerade i kategorin Arts & Humanities. I projektet har arkeologiprofessorerna Cornelius Holtorf och Anders Högberg undersökt hur information om kärnbränsleförvar ska föras vidare till framtida generationer. Läs mer om hur informationen om kärnbränsle kan föras vidare till kommande generationer: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-42877

Kontakt

Catherine Legrand, projekt Algoland, telefon 070-438 06 18, mejl catherine.legrand@lnu.se
William Hogland, projekt som arbetar med att rena process- och lakvatten, telefon 070-585 83 52, mejl william.hogland@lnu.se
Cornelius Holtorf, telefon 0480-44 64 42, mejl cornelius.holtorf@lnu.se
Anders Högberg, telefon 0480-44 69 91, mejl anders.hogberg@lnu.se
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05