Responsive header image

Linnéuniversitetet stärker utvecklingen av eHälsa med två professorer

eHälsoinstitutet arbetar med forskning, utvärdering, samverkan och utbildning inom eHälsa. Nu utlyser Linnéuniversitet två professurer inom området Hälsoinformatik.

eHälsoinstitutets nuvarande verksamhetsledare och professor Göran Petersson ska gå i pension. Vi söker nu en professor i hälsoinformatik med inriktning läkemedelsvetenskap kombinerat verksamhetsledare för eHälsoinstitutet. Utöver att bedriva egen forskning inom det hälsoinformatiska området ingår att leda, ta fram visioner och vidareutveckla eHälsoinstitutets forskningsverksamhet.

Vi söker också en professor i hälsoinformatik med inriktning omsorgsinformatik. Du bedriver egen forskning inom det hälsoinformatiska området samt medverkar i det långsiktiga strategiska arbetet och utvecklingen av eHälsoinstitutets forskningsverksamhet.

Här kan du läsa mer om professurerna. Du ansöker längst ner i annonsen.