Penna

Malin Tillmar medverkar på Stora sociala företagsdagen

Malin Tillmar talar under rubriken Framtidens nyckelkompetens – att vara sektorsöverskridare. Saxat ut programmet:

"Har du den nya nyckelkompetensen? En kompetens som kommer att behövas i allt högre grad, för att möta både sociala och miljömässiga utmaningar. Den handlar om att kunna arbeta tvärsektoriellt och förstå såväl offentlig sektor, som ideell sektor och företagande – och få ihop nya lösningar i samarbete.

Malin Tillmar kommer att reflektera kring en ny nyckelkompetens och varför den behövs. Vad är utmaningarna och förutsättningarna för samarbete mellan sektorerna? Och hur förvärvar man en nyckelkompetens."

Mer information här: socialaforetagsdagen.se