"Man kan lära sig otroligt mycket"

Linda Hansson, VD på Hotell Terraza i Ljungby, letar nya sätt att utveckla familjeföretaget. Den önskan har hon gemensamt med ledare i både företag och offentliga organisationer.

Linda är en av snart 100 småländska ledare som vill utveckla ett ledarskap som bidrar till förnyelse - innovation. 

Hon är i gott sällskap: Över hela Småland finns nu Ledarutvecklingsgrupper där engagerade ledare bygger kunskap tillsammans med varandra, forskare och studenter. Av 30 planerade grupper är 16 stycken startade och under 2018 drar resterande grupper igång, från Öland i öster till Gislaved i väster, från Torsås i söder till Västervik i norr.

Ledarutvecklingsgrupp – hur kan den utveckla dig som ledare?

"Jag är med i ledarutvecklingsgruppen för att få trix och tips om hur man blir en bättre ledare. Man kan lära sig otroligt mycket av så många olika branscher och personligheter som alla jobbar olika - men ändå mot liknande mål. På det sättet vill jag utveckla både mig själv, personalen och företaget."

Linda Hansson, VD Hotel Terraza/Ljungby Hotel AB och deltagare i ledarutvecklingsgruppen Ljungby-Alvesta

Läs mer om ledarutvecklingsgrupper och Centrum för ledarskap i Småland på lnu.se/centrumforledarskap