Porträtt David Svensson

Månadens alumn: David Svensson

I april möter du David Svensson som läst programmet för europeisk administration. Utbildning, ett stort engagemang och ett aktivt student- och föreningsliv var starten på hans yrkeskarriär. Idag är han VD på Videum AB i Växjö och värnar om de relationer som han skapat på Linnéuniversitetet såväl professionellt som socialt.

Namn: David Svensson
Ålder: 49 år
Nuvarande yrke och ort: VD på Videum AB, Växjö

Vad läste du på Linnéuniversitetet* och när tog du examen?

– Jag läste programmet för Europeisk administration 1994-1997 vid dåvarande Högskolan i Växjö.

Var jobbar du?

– Sedan 8 år tillbaka är jag VD på Videum AB, ett kommunalt bolag som äger och driver Videum Science Park, äger och förvaltar Linnéuniversitetets lokaler i Växjö, samt är delägare i inkubatorn Företagsfabriken AB.

Vad är roligast med ditt jobb och vad ser du som den största utmaningen?

– Det roligaste är att ha nöjda kunder och tillfredsställda medarbetare, men också att tillsammans nå målen på ett lyckat sätt. 

– En utmaning är att hitta balansen i arbetsbördan för alla oss som verkar i bolaget. Allt är pågående processer som dessutom befinner sig i olika faser. Verksamheten står aldrig still. Allt löper parallellt. 

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

– Det ena gav det andra. Jag var en aktiv student som kombinerade mitt studieliv med föreningsliv. Jag var bland annat aktiv i Växjö utrikespolitiska förening, studentpolitiker och kårordförande. 

– Våren 1999 fick jag en folder av Sydsvenska Handelskammarens regionchef om deras verksamhet i min hand. Jag kontaktade dem med lite synpunkter jag hade på innehållet. Någon vecka senare kontaktades jag av samme person som då ville träffa mig. På mötet frågade regionchefen om han kunde få ”låna” tre år av min karriär. En tjusig formulering, tycker jag. Jag blev kvar hos Handelskammaren i nästan 10 år.

Hur såg ditt studentliv ut?

– Studentlivet ger möjlighet till både utbildning och bildning som jag ser det. Jag var engagerad i studentlivet och där utvecklade jag andra förmågor som jag inte direkt lärde mig i föreläsningssalen. Jag utvecklade mina personliga färdigheter. Men eftersom jag också engagerade mig i föreningslivet fick jag fördjupad kunskap inom exempelvis budgetarbete, ta externa kontakter och driva gemensamma utvecklingsfrågor. På köpet fick jag också ett stort nätverk. Ett nätverk som jag tagit med mig framåt i livet – framförallt socialt, men också  professionellt.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

– Genom mitt föreningsengagemang huvudsakligen. Jag byggde relationer, sökte sponsorer och partners till olika event, samt bjöd in politiker till föreläsningar. 

Vad tar du med dig från dina studier vid Linnéuniversitetet*?

– Utbildningen i sig har gett mig en form av verktygslåda för hur man arbetar med frågeställningar, analys och slutsatser. Det är något som jag kontinuerligt har nytta av i yrkeslivet.

Vad har du för relation till Linnéuniversitetet idag?

– Jag har många olika relationer till universitetet idag. Huvudsakligen professionella genom min yrkesroll. Videum arbetar över hela linjen med kontakter med Linnéuniversitetet. Allt ifrån samverkan kring gemensamma föredrag till fastighetsrelaterade frågor då Linnéuniversitetet är Videums i särklass största hyresgäst. Sedan har jag förstås kvar en hel del kontakter med gamla lärare och annan personal som jag hade att göra med redan på 1990-talet.

Kan du ge några karriärtips?

  1. Vänta inte med att ta kontakt med ”verkligheten” till slutet av sista terminen.
    Du måste göra jobbet själv. Börja därför redan när du är student med att kontakta olika arbetsgivare för praktik, för fallstudieobjekt eller för extrajobb.
  2. Skaffa dig arbetslivserfarenhet för att nå målet. Det vill säga att ibland kan du behöva starta på en lägre nivå än du hade tänkt från början för att kunna ta dig dit du vill.

* (alt Högskolan i Kalmar, Högskolan i Växjö, Växjö universitet)