Porträtt Josefine Eriksson

Månadens alumn: Josefine Eriksson

I juli möter du Josefine Eriksson. Idag jobbar hon som utredare på Växjö kommun, ett jobb som hon fick tack vare sin praktik på Sociologiprogrammet. Hon återkommer gärna till Linnéuniversitetet för att föreläsa och hennes arbetsplats tar även emot studenter på praktik.

Namn: Josefine Eriksson
Ålder: 24 år
Nuvarande yrke och ort: Utredare på Växjö kommun, Växjö

Vad läste du på Linnéuniversitetet* och när tog du examen?

– Jag läste sociologiprogrammet och tog examen 2015.

Vad jobbar du med?

– Jag jobbar som utredare på Växjö kommun och jag tillhör utvecklingsenheten på kommunledningsförvaltningen. Vi har ofta kommunövergripande uppdrag och gör utredningar som syftar till att göra verksamheten bättre. Mitt jobb innebär ofta att samla in information och kunskap, analysera hur olika delar hänger ihop och göra sammanställningar av forskning och rapporter. Helst ska utredningarna leda till alternativ och rekommendationer på förbättringar, både inom verksamheten men också till nytta för invånarna i kommunen.

Vad är roligast med ditt jobb och vad ser du som den största utmaningen?

– Det är väldigt lärorikt och intressant att arbeta på en kommunövergripande nivå och vara med i många olika uppdrag som berör flera olika förvaltningar. Jag träffar många nya människor och lär mig alltid nytt genom deras goda erfarenheter och kunskaper.

– Just att kommunen är så stor och komplex med många olika aktörer gör det utmanande i mitt jobb att ha ett övergripande perspektiv och arbeta med förändringsarbeten.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

– Jag valde att göra praktik under sociologiprogrammet som jag fick på min nuvarande arbetsplats. Praktiken gjorde att jag fick upp ögonen för vad jag kunde bidra med och också vad jag hade talang för. Jag fick möjligheten att arbeta kvar efter att jag avslutat min praktik. Jag tror att oavsett om jag hade fått jobb så hade jag fått mycket goda referenser av praktiken och kontakter inom kommunen. Jag jobbade också extra som boendestödjare inom omsorgen under min studietid så jag fick arbetslivserfarenhet. Det var ett väldigt givande arbete.

Vad tar du med dig från dina studier vid Linnéuniversitetet*?

– Utbildningen breddade mina möjligheter och vägarna som jag kunde ta efter utbildningen. Utbildningen har gett mig nya perspektiv och tankesätt. Ämnet sociologi är väldigt allmänbildande och ger kunskap om hur samhället och människor fungerar i samspel med varandra. Jag har verkligen nytta av sociologi både privat och i arbetslivet!

Vad har du för relation till Linnéuniversitetet idag?

– Jag deltar och föreläser på arbetsmarknadsdagar i sociologiprogrammet. Min avdelning samordnar även uppdrag till nuvarande sociologistudenter som de kan använda i examensarbeten och projektkurser. Det är uppskattat från kommunens sida att få hjälp av sociologistudenter och jag tror även att studenterna tycker det är roligt med mer praktiska inslag och att få använda sina kunskaper i verkliga uppdrag. Jag försöker också hjälpa till om det efterfrågas praktikplatser. 

Kan du ge tre karriärtips?

  1. Om det är möjligt, gör praktik under utbildningen och visa intresse och engagemang så arbetsgivaren får upp ögonen för dig.
  2. Var driven och jobba eller engagera dig i föreningar under din studietid. Det tror jag många arbetsgivare värdesätter.
  3. Våga utmana dig själv! Våga testa saker som du tror att du inte klarar av och som ligger utanför din trygghetszon, exempelvis stora komplexa uppdrag eller muntliga presentationer.

* (alt Högskolan i Kalmar, Växjö universitet)