Porträtt Maria Daniels

Månadens alumn: Maria Daniels

I juni möter du Maria Daniels. I sin roll som rektor på Katedralskolan sätter hon mötet med eleverna i fokus. Hon trivs med att få utöva det pedagogiska ledarskapet och att få vara entreprenöriell i skolan. Hon återkommer gärna till Linnéuniversitetet och är med i universitetets ledarskapsnätverk.

Namn: Maria Daniels
Ålder: 46
Nuvarande yrke och ort: Rektor på Katedralskolan i Växjö.*

Vad läste du på Linnéuniversitetet** och när tog du examen?

– Jag har en gymnasielärarexamen i svenska och historia och tog examen 1999. Jag har också läst rektorsprogrammet och tog examen 2014.

Vad jobbar du med?

– Jag är en av fyra rektorer på Katedralskolan och ansvarar för de humanistiska och estetiska programmen.

Vad är roligast med ditt jobb och vad ser du som den största utmaningen?

– Det roligaste är att få träffa och ha bra samtal med elever som handlar om lärande och utbildning. Jag häpnas alltid över deras klokhet och hur de ger förslag på förbättringar. Jag trivs med att göra lektionsbesök och ha pedagogiska samtal med lärarna. Jag trivs också med att utöva det pedagogiska ledarskapet och att få vara entreprenöriell i skolan. 

– En utmaning är att hinna få tiden att möta eleverna och att hitta tid för reflektion mellan alla möten. En viktig utmaning är också att få eleverna att klara sina studier, att hitta sin motivation och att hantera stressen som många elever upplever idag. Det ingår också att kunna möta upp alla förväntningar på skolan som kommer utifrån.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

– När jag läste sista terminen på lärarprogrammet började jag söka jobb. Jag var proaktiv och sökte jobb som ännu inte var utlysta. När jag blev rektor så hade jag redan arbetat i 15 år som lärare och var biträdande rektor, så det var ett naturligt steg vidare till rektorstjänsten. 

Hur såg ditt studentliv ut?

– Under min utbildning till gymnasielärare hade jag ett aktivt studentliv. Jag engagerade mig i föreningar och nationer, och fanns det inte en förening som passade så startade vi en. Ett år arbetade jag också på studentkåren, vilket gav mig möjlighet att påverka och möjlighet till många nya kontakter.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

– Det ingick praktik i utbildningen så jag fick möjlighet att lära mig yrket på plats. Jag arbetade också extra inom barn- och ungdomspsykiatrin vilket var en god erfarenhet för framtidens arbete.

Vad har du för relation till Linnéuniversitetet idag?

– Jag är med i Linnéuniversitetets ledarnätverk genom Centrum för ledarskap i Småland.

Kan du ge tre karriärtips?

  1. Ha mod att våga lämna det trygga – att våga hoppa!
  2. Öva på din uthållighet.
  3. Våga gå emot andras förväntningar, våga backa och börja om. Var prestigelös.

* Sedan intervjun gjordes så har Maria Daniels bytt tjänst. Hon jobbar nu som utvecklingsledare i Tingsryds kommun. 

** (alt Högskolan i Kalmar, Växjö universitet, Högskolan i Växjö).