Hongyu Mao på sin arbetsplats.

Månadens alumn: Hongyu Mao

I december möter du Hongyu Mao. Efter sin masterexamen från programmet international business strategy, fick hon jobb på Nordic Business House i Shanghai. Där hjälper hon svenska företag att etablera sig i Kina.

Namn: Hongyu Mao
Ålder: 24
Nuvarande yrke och ort: Biträdande projektledare, Shanghai

Vad läste du vid Linnéuniversitetet och när tog du din examen?

– Jag läste ett masterprogram i international business strategy och tog examen 2016.

 Vad jobbar du med nu?

– Jag jobbar på ett svenskt företag som heter Nordic Business House. Det är en marknadsförings- och försäljningsbyrå för svenska företag som vill etablera sig i Kina.

Vad är det roligaste med ditt jobb och vad ser du som den största utmaningen?

– Det roligaste med mitt jobb är att lära känna alla kollegor. Då jag jobbar på ett svenskt företag så är den organisatoriska strukturen ganska platt, vilket har lett till att vi inte bara jobbar tillsammans utan vi har även blivit vänner. Jag tror att det är en fördel för oss då det har gjort det enklare att få till en god kommunikation och att arbeta mot samma mål, vilket kan bidra till att företaget växer snabbare.

– Ibland ser jag utmaningen även som en möjlighet – det faktum att det är fritt fram att uttrycka sina åsikter på jobbet. Till exempel, när jag blir tilldelad en uppgift så jobbar jag på med den enligt de instruktioner jag har fått, men min chef vill även höra vad jag tycker och tänker i frågan; finns det någonting som går att förbättra, eller något sätt på vilket vi kan förse våra kunder med en ännu bättre service. Detta är ganska utmanande för mig i och med att jag växte upp i en miljö där jag inte fick möjlighet att ifrågasätta speciellt mycket, vilket har lett till att jag är mer van vid att utföra uppgifter än att tänka skapande. I den arbetskultur som jag befinner mig idag får jag chansen att ställa frågor – att vara kreativ, eller kanske till och med entreprenöriell!

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

– Eftersom jag pluggade på ett internationellt affärsprogram gjorde jag även praktik i Sverige. Jag lärde mig att många svenska företag ”skapas för att bli globala” eftersom den inhemska marknaden många gånger är för begränsad för dem. I och med att jag har en kinesisk bakgrund och har pluggat i Sverige så är jag väldigt intresserad av att försöka bygga broar mellan Sverige och Kina. Därför jobbar jag nu för det här svenska startup-företaget och får jobba med precis det jag ville jobba med!

Hur var studentlivet vid Linnéuniversitetet?

– Min studietid vid Linnéuniversitetet var verkligen minnesvärd och väldigt annorlunda jämfört med hur det var när jag pluggade i Kina. Vid Linnéuniversitetet krävdes det mer kommunikation och det bjöds också på fler möjligheter att lära av sina kurskamrater genom t.ex. gruppdiskussioner. När jag läste min kandidatutbildning i Kina hade vi sällan grupparbeten. Det var oftast tentor i slutet av terminen och det mesta av studierna var självstudier. Jag tyckte om att få lära känna folk från olika bakgrunder och det faktum att vi trots våra olikheter blev vänner. Det är en erfarenhet som har gjort mig mer öppensinnad.

Vad tar du med dig från dina studier vid Linnéuniversitetet? 

– Jag uppskattar all den vänlighet och all den hjälp jag har fått, såväl av mina lärare som av mina klasskamrater – min studietid vid Linnéuniversitetet var en fantastisk tid.

Kan du ge tre karriärtips?

  1. Tro på dig själv
  2. Fortsätt alltid att lära dig nya saker
  3. Tänk långsiktigt