Ted Bågfeldt välkomnar

Många glada minnen när Sjöfartshögskolan firade 175 år

Det var 1842 det började, med sex styrmanselever. Nu har Sjöfartshögskolan fyllt 175 år och firade det med tårta, föreläsningar och efterföljande middag.

Sjöfartshögskolan, eller Navigationsskolan som den hette från början, startade 1 oktober 1842 med sex styrmanselever. Idag, 175 år senare, för man traditionen vidare.

I fredags firade man 175-årsjubileet med en öppen föreläsning med glimtar från skolans historia, följt av middag för inbjudna gäster. Eftermiddagen inleddes med att prefekt Ted Bågfeldt välkomnade och presenterade några milstolpar ur Sjöfartshögskolans historia. Därefter talade Linnéuniversitetets nyutnämnde rektor Peter Aronsson, vilket var hans första officiella uppdrag som rektor.

Hans Rosengren, tidigare lektor, hade lagt ner ett gediget arbete på att leta fram bilder, texter och annat från gamla tider, och väckte en hel del skratt under sin presentation. Han kompletterades av Jan Snöberg, tidigare prefekt, som redogjorde för utvecklingen under senare år.

Under eftermiddagen presentarades också vinnaren i den tävling om foton från Sjöfartshögskolan eller sjöfarten i Kalmar som utlysts – Jennifer Ferccaine, student vid Sjöfartshögskolan i mitten av 1990-talet. Åhörarna fick även möta Kalmars äldste utexaminerade sjökapten, Nils Gustafsson, som avslutade föreläsningen med att slå åtta glas på skeppsklockan, och Rune Bennarsten, som var den förste elev som tog sjöingenjörsexamen 1966.

tårta
Det bjuds, som sig bör, på jubileumstårta.
2 11