tabletter

Många missbrukande unga klandrar sig själva

Ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem lägger ofta skulden på sig själv om varför det går dåligt i skolan, visar nya rön. Det är problematiskt då det tar bort ansvaret från skolan, menar Mats Anderberg, lektor i pedagogik och en av forskarna bakom studien.

Studien analyserar ungdomars egen uppfattning om sina skolproblem, och är på så sätt ovanlig i sitt slag i Sverige. Här får ungdomarna ge sin egen bild av problemen, vilket är en viktig aspekt i studien och ger en ny inblick. Studien baseras på intervjuer med 415 ungdomar som påbörjat behandling på Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Medelåldern bland ungdomarna är 17 år och de flesta går på högstadiet eller gymnasiet. Resultaten visar att mer än en tredjedel, 36 procent av gruppen, anger att olika typer individuella problem eller egenskaper är anledningen till att de har haft svårigheter i skolan.

Att många unga tar på sig ansvaret för sina skolproblem menar Mats Anderberg är vanligt, men samtidigt tråkigt.
− En av de bakomliggande orsakerna är troligen att det saknats tillräckligt pedagogiskt stöd i skolan, eller från andra vuxna i omgivningen. Vi tror att skolan absolut har haft en tydlig del i detta, kanske med lärare som inte stöttat tillräckligt, säger Mats Anderberg.

Trots att merparten av ungdomarna som går i behandling uppger att de har skolproblem, går de flesta ändå i skolan. De flesta av de problem som ungdomarna anger är dock möjliga att förändra. Det tycker Mats Anderberg är positivt.
− Det betyder att det finns stora möjlighetera att påverka de här problemen på båda områdena. Skolan kan ha en mycket stor betydelse för lösningen, säger han.

Forskningen bedrivs på IKM, Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvård, som är ett samhällsvetenskapligt kunskapscentrum på Linnéuniversitetet.

Mer information:
Ekberg, M.S., Fonseca, L., Anderberg, M., Dahlberg, M. (2016). Ungdomar med missbruksproblem och deras uppfattning om skolproblem. Nordic Studies in Education. 35. 266-278.

Kontaktinformation:
Mats Anderberg, lektor i pedagogik, 0470-70 89 22
Tove Nordén, kommunikatör, 070-367 14 53