Marcelo Milrad och Katrin Lindwall, till vänster resp höger om duken

Marcelo Milrad och Katrin Lindwall huvudtalare vid konferens i Hongkong

Talade om innovation och lärande vid the Learning and Teaching @EdUHK Festival 2017.

Under januari-mars 2017 äger the Learning and Teaching @EdUHK Festival 2017 rum vid the Education University of Hong Kong. Målet är att ytterligare öka kvaliteten i inlärningen och utlärningen vid universitetet.

Höjdpunkten under festivalen var konferensdagen torsdag 2 mars, då anställda, doktorander och internationella forskare möttes för att utbyta såväl nya idéer som erfarenheter inom innovativ in- och utlärning. Två av huvudtalarna på konferensdagen var Marcelo Milrad, professor i medieteknik, och Katrin Lindwall, adjunkt i medieteknik, båda vid Linnéuniversitetet.

Deras keynote-tal hade titeln Pedagogical Approaches and Digital Technologies to Promote Creativity, Collaboration and Critical and Entrepreneurial Thinking among Students: Challenges and Perspectives. Talet tog avstamp i bland annat erfarenheterna från forskargruppen CeLeKT:s forskningsprojekt och projektet Mot nya höjder.

Läs mer: https://www.eduhk.hk/lttc/LT2017