tidningar

Marika Griehsel leder nytt pilotprojekt mot hat och hot

Frilansjournalisten och dokumentärfilmaren Marika Griehsel ska leda det pilotprojekt som är starten på regeringsuppdraget Medieinstitutet Fojo och Utrikespolitiska institutet fått för att starta ett internationellt center som ska samla kunskap kring hot och hat. Centret ska också hjälpa mediehus och journalister att motverka trakasserier och stötta utsatta samt utarbeta rutiner för att analysera och hantera näthat.

Marika Griehsel är mångårig journalist och var bl a Afrikakorrespondent för Sveriges Television under drygt 11 år.

Hot och trakasserier har blivit vardag för många kvinnliga journalister. Det som gör hatet så speciellt mot dem är att de oftast inte angrips utifrån vad de rapporterar, utan för att de är kvinnor. Som i alla fall där journalister och medier attackeras, så kan det leda till självcensur och uteblivna granskningar vilket är en fara för demokratin och som på sikt kan leda till slutna samhällen.

I första skedet genomförs detta som ett pilotprojekt på fem redaktioner i olika länder. Under denna pilotperiod ska metoder för att hantera hat och hot mot kvinnliga journalister prövas och utvärderas.

Det här är det andra uppdraget i år som Medieinstitutet Fojo fått av regeringen på detta område. Det andra uppdraget, från kulturdepartementet, gäller att i Sverige identifiera, utveckla och genomföra insatser riktade till journalister och redaktioner för att kunna förebygga och hantera utsatthet för hot och hat.

Vill du veta mer om Medieinstitutet Fojos projekt mot hat och hot, kontakta verksamhetschef Kersti Forsberg, kersti.forsberg@lnu.se eller 0730-92 64 13.